Algemeen bilan

Voor het stellen van een diagnose ADHD is het niet voldoende om enkel de ADHD-specifieke klachten in kaart te brengen. Het is ook belangrijk deze te kunnen plaatsen binnen het algemeen functioneren en de ontwikkeling van het kind en in relatie tot de (opvoedings)context, en mogelijks aanwezige (sub)culturen over de beeldvorming van ziektebeelden zoals ADHD.8 Een algemeen bilan met de volgende onderdelen is dan ook aangewezen: