Cognitieve onderzoeken

Cognitief onderzoek is bij kinderen en jongeren geen voorwaarde voor het stellen van een diagnose ADHD5.

Onderzoek is geïndiceerd wanneer er een zorg bestaat over de verstandelijke capaciteiten en/of het leerproces. Op indicatie kunnen dan volgende onderzoeken plaatsvinden:

  • Intelligentieonderzoek
  • Leervorderingen
  • Leervoorwaarden

In de differentiaaldiagnose met communicatieve en autismespectrumstoornissen kan verder onderzoek van belang zijn:

  • Sociaal communicatief onderzoek
  • Taalonderzoek

Executieve functieproblemen zijn geassocieerd aan ADHD (net zoals aan andere ontwikkelingsproblemen). Soms helpt het om ze in kaart te brengen om aanknopingspunten voor behandeling te vinden in een individueel sterkte-zwakte profiel. Mogelijke domeinen zijn:

  • Planning en organisatie
  • Werkgeheugen (verbaal en spatiaal)
  • Tijdsbesef en tijdsplanning
  • Aandachtssturing
  • Set shifting en woordvloeiendheid