Opvoedingsanamnese

Opvoedingsanamnese


Hier bevragen we het opvoedingsgedrag van de ouders, het algemeen gezinsfunctioneren en de ouder-kindrelatie. Zo kan er zicht gekregen worden op de manier waarop de klachten impact hebben op het gezinsfunctioneren en vice versa. 

Er bestaan heel wat vragenlijsten om opvoedingsgedrag, opvoedingsstijl, opvoedingscognities, enz. in kaart te brengen.

Hier bieden we een aantal richtvragen die kunnen helpen om eerste exploratie te doen.

Beschrijvend:

1. Ondersteuning (warmte, acceptatie en begrip):

 • Hebben jullie veel leuke momenten samen?
 • Kan je meestal begrijpen waarom hij/zij doet wat hij/zij doet?
 • Komt hij/zij hulp en troost bij je zoeken als het ergens moeilijk mee gaat?
 • Hoe sterk is jullie band?

2. Controle (autoriteit, sturing, invloed):

 • Heb je invloed op hem/haar?
 • Hoe pak je dat aan?
 • Gebruik je soms beloningen of straffen?
 • Wat is de zwaarste straf die je ooit hebt toegepast?
 • Waarover heeft hij/zij medezeggenschap?
 • Zijn er duidelijke regels thuis?
 • Zijn er vaak conflicten? Hoe vaak en hoe erg?

Perceptie:

1. Ondersteuning

 • Vind je dat je een sterke band hebt met hem/haar?
 • Heb je het gevoel dat jullie elkaar graag zien?
 • Vind je dat je een warme ouder kan zijn voor hem/haar?

2. Controle

 • Vind je dat je voldoende controle hebt over hem/haar?
 • Vind je dat hij/zij voldoende gehoorzaamt?
 • Vind je dat hij/zij medezeggenschap moet hebben?

Beschrijf de opvoedingsstijl:

 • tolerant, betrokken, intolerant, onverschillig
 • overbeschermend, overcontrollerend
 • warm / koud
 • dynamisch / passief / overemotioneel
 • aangepast aan de noden / inadaquaat
 • aangepaste regels en structuur, te weinig regels en structuur, teveel regels en structuur