Algemeen functioneren in de verschillende levensdomeinen

Om de ADHD-kenmerken te kunnen plaatsen binnen het algemeen functioneren van het kind en de impact van deze kenmerken op het functioneren te kunnen inschatten is het noodzakelijk om het huidig functioneren van het kind in kaart te brengen. Deze informatie kan verzameld worden bij verschillende informanten en vanuit verschillende diagnostische onderdelen. De volgende domeinen dienen hierbij systematisch in kaart gebracht te worden: