Impact kinderleeftijd

FUNCTIONEREN OP SCHOOL 

 • Onderpresteren
 • Klas overdoen als gevolg van concentratieproblemen
 • Stoort de klas
 • Trek zich terug en toont geen belangstelling voor schoolse activiteiten
 • Moeilijke overgangsmomenten
 • Moeite met het maken van huiswerk
 • Commentaar leerkrachten over gedrag / concentratie
 • Leerkracht weet zich geen raad ten opzichte van de problemen van het kind

GEZINSFUNCTIONEREN 

 • Vaak ruzie met broers en zussen
 • Vaak straf
 • Veel conflicten met ouders
 • Meer structuur van ouders nodig dan normaal
 • Ouders weten zich geen raad met het gedrag van hun kind 

RELATIES LEEFTIJDSGENOTEN 

 • Conflicten als gevolg van communicatieproblemen
 • Conflicten als gevolg van impulsief gedrag
 • Moeite met het aangaan van sociale contacten
 • Weinig vrienden
 • Gepest worden, uitgedaagd, geïntimideerd door klasgenoten
 • Buitengesloten zijn / niet mee mogen doen met groep
 • Zelf pesten 

VRIJE TIJD 

 • Niet goed kunnen ontspannen in vrije tijd
 • Zeer veel moeten sporten om te kunnen ontspannen
 • Niet in staat zijn een boek uit te lezen of een film uit te kijken
 • Continu bezig zijn en hierdoor oververmoeid raken
 • Snel uitgekeken zijn op hobby’s
 • Sensation seeking en/of te veel risico’s nemen
 • Vaak ongelukken
 • Uitgesloten van activiteiten
 • Stoort bij uitstapjes (boodschappen, restaurant, bioscoop …)
 • Behoefte om vaak van activiteit te veranderen

ZELFBEELD 

 • Onzekerheid door negatieve opmerkingen anderen
 • Negatief zelfbeeld vanwege faalervaringen
 • Faalangstig om aan nieuwe zaken te beginnen (uit angst voor mislukken)
 • Overmatig heftig reageren op kritiek
 • Veeleisend zijn voor zichzelf