Medische onderzoeken

Wanneer uit de bevraging van de medische voorgeschiedenis zorgen naar voor komen op somatisch vlak kunnen specifieke onderzoeken geïndiceerd zijn. Een algemeen lichamelijk onderzoek kan verdere indicaties voor bijkomend onderzoek opleveren.

ONDERZOEK

INDICATIES

Gehoor

Zeker bij 5-8-jarigen kan gehoorsdaling door recidiverende middenoorontstekingen tot onaandachtig gedrag leiden. ORL-onderzoek indien indicaties tijdens klinisch onderzoek

Neurologisch onderzoek

Bij twijfel over epilepsie

Bij knik of regressie in de ontwikkeling

Bij abnormale bewegingen (tics, chorea, myoclonus, dystonie,…)

EEG, ERP, MRI

Neurofysiologisch of beeldvormend onderzoek is niet nodig voor de diagnose van ADHD, die een gedragsdiagnose is.

Enkel bij vermoeden van een neurologische stoornis en best op voorschrift van de (kinder)neuroloog kunnen deze onderzoeken aangewezen zijn.

Bloedname

Bij vermoeden van anemie, ijzertekort, schildklierproblemen, diabetes, kan een bloedname aangewezen zijn

Genetisch onderzoek

Bij soft signs (brede neusrug, epicanthusplooi, dwarse huidplooi in de palm, open mond, brede tong, midlijn defecten, clinodactilie, stopcontactneusje, langgerekt gelaat met grote oren, postpubertale marcro-orchidie, neurofibromen, café-au-lait vlekken, enz..)

Zeker indien in combinatie met verstandelijke beperking

Cardiologisch nazicht met ECG en Echo

Indien je medicatie wenst op te starten en er is een risico op hartritmestoornissen:

  • Lang aanhoudende hartkloppingen bij relatief kleine inspanning
  • Syncopes in de voorgeschiedenis
  • Familielid overleden aan plotse dood onder 40 jaar
  • Familielid met gekende hartritmestoornis (pacemaker)