Ontwikkelingsanamnese minimaal

ontwikkelingsanamnese minimaalHET BEVRAGEN VAN DE ZWANGERSCHAP:

 • Was het een geplande zwangerschap? (psychische aspecten)
 • Was de zwangerschap een stressvolle periode? (psychische aspecten)
 • Waren er complicaties tijdens de zwangerschap? (somatische aspecten)
 • Was er risicogedrag ? (psychische en somatische aspecten)

HET GEBOORTEPROCES EN EERSTE LEVENSMAANDEN:

 • Zwangerschapsduur (a terme, preterme)
 • Hoe is de bevalling verlopen? Waren er complicaties? (somatische aspecten, psychische aspecten)
 • Geboortegewicht?
 • APGAR score? Is er zuurstof toegediend? Moest de baby in de couveuse liggen? (Somatische aspecten) Waren er gezondheidsproblemen of voedingsproblemen (somatische en psychische aspecten)

DE EERSTE LEVENSMAANDEN

 • Kwam de baby tot een regelmatig ritme van slapen en eten ? (prikkelgevoeligheid baby)
 • Had u het gevoel dat u de baby kon troosten? (ouder-kind relatie) Kon u makkelijk contact maken en een band opbouwen?
 • Was het een fijne tijd of toch behoorlijk stresserend?
 • Zijn er ziektes of opnames in het ziekenhuis geweest ? (somatische aspecten, ouder-kind relatie)

DE PEUTER-KLEUTERPERIODE

 • Volgde u de ontwikkeling (boekjes of raadpleging Kind en Gezin) ? Verliep ze volgens verwachting ?
  • Motoriek: zitten, kruipen, lopen? fijne motoriek ? (ontwikkeling)Taal : eerste woordjes ? Kon uw kind zich verstaanbaar uitdrukken als het naar de kleuterschool ging? (ontwikkeling)
 • Zindelijkheid ? Liep het moeilijk? Was er bedplassen na 5 jaar? (ontwikkeling)
 • Waren er moeilijkheden rond voeding? Zeer selectief eten, strijd? (prikkelgevoeligheid, ouder-kind relatie)
 • Verliep de start in de kleuterschool vlot? Afscheid ? Invoegen in kleutergroep? (hechting/separatie/socialisatie)
 • Was hij/zij op alle vlakken schoolrijp op het einde van de 3de kleuterklas?
 • Hadden jullie een leuke peuter/kleutertijd? Hadden jullie een goede band? (ouder-kind relatie, hechting)

LAGERE SCHOOL

 • Waren er moeilijkheden in het 1ste leerjaar of verder in de lagere school rond lezen, schrijven en/of rekenen? Werd er een zorgleerkracht of logopedie ingeschakeld?
 • Hoe waren de schoolprestaties en waren deze in verhouding met de inspanning? (leerproblemen) 
 • Ging het huiswerk vlot?
 • Hoe verliepen de sociale contacten in de lagere school met leeftijdsgenoten en leerkrachten? Pesten of gepest worden?  (sociale relaties)
 • Waren er opmerking over gedrag op school?
 • Waren er schoolwisselingen en waarom?
 • Op het einde van de lagere school wordt er vaak een advies gegeven naar het secundair onderwijs toe; wat werd er toen geadviseerd en waarom?

OVERGANG NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Verliep de overgang naar het secundair onderwijs vlot?
 • Maakte hij/zij goeie vrienden?
 • Welke reacties kreeg hij/zij van leerkrachten?
 • Waren de resultaten in verhouding tot de inspanningen?
 • Waren er richting- of schoolwisselingen? Waarom?
 • Kon hij/zij het schoolwerk goed plannen en organiseren?
 • Ging studeren vlot?
 • Kunnen jullie goed overweg met elkaar? Kunnen jullie goed praten en afspraken maken?

LEVENSGEBEURTENISSEN

 • Zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest in het leven van uw kind ? (ziekte, verlieservaring, (v)echtscheiding, trauma,…)
 • Zijn er chronische stressfactoren ? (werkloosheid, armoede, immigratie, pesten, ziekte,…)