Leerkracht

We spreken enkel van ADHD als de concentratieproblemen en/of hyperactiviteit-impulsiviteit in meerdere leefcontexten aanwezig zijn en tot problemen leiden. Het is dan ook noodzakelijk om rechtstreeks via de leerkracht zicht te krijgen op het functioneren van de jongere in de klassituatie.8
Om de informatie op een gerichte en gestandaardiseerde manier te verwerven kan ook hiervoor gebruik gemaakt worden van een interview, eventueel aangevuld met een vragenlijst:

Welk instrument men ook wil gebruiken, we benadrukken dat het een valide instrument moet zijn. Hiertoe geven we een aantal voorbeelden die dicht staan bij de huidige praktijk, maar die niet bindend zijn.  


De informatie vanuit de school kan met een schoolobservatie soms meer kwaliteit krijgen en is vooral aangewezen bij specifieke problemen op school. 


SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN

Overzicht van bestaande Nederlandse vragenlijsten voor het in kaart brengen van ADHD-symptomen waarbij op kinderleeftijd voorkeur voor VvGK gezien aanwezigheid Vlaamse normen.

Vragenlijst*

Leeftijdsbereik

Vlaamse normen

Betrouwbaarheid en validiteit

Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen (VvGK)

6 – 16 jaar

Ja

Normen: Voldoende

Betrouwbaarheid: Voldoende

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: niet onderzocht

ADHD-vragenlijst (AVL)

4 – 18 jaar

Nee

Normen: Voldoende (Enkel voor Nederland)

Betrouwbaarheid: Goed

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: Voldoende

Conner rating schalen (CRS)

5 – 15 jaar

Nee

Normen: Onvoldoende

Betrouwbaarheid: Onvoldoende

Begripsvaliditeit: Onvoldoende

Criteriumvaliditeit: Niet onderzocht

BROWN Attention-Deficit Disorder Scales

3 – … jaar

Nee

Normen: onvoldoende

Betrouwbaarheid: geen onderzoek

Begripsvaliditeit: geen onderzoek

Criteriumvaliditeit: geen onderzoek

*Voor een aantal van deze instrumenten is een opleiding vereist. Raadpleeg hiervoor het betreffende instrument en eventuele handleiding.(SEMI-)GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS

Interview*

Leeftijds-

bereik

Afgenomen bij

Betrouwbaarheid en validiteit

Beschikbaarheid

Kiddie-Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia (K-SADS)

6 – 18 jaar

Ouders

Kind

Leerkracht

IRR (ADHD): .91

Op te vragen bij  C.G.Reichart@curium.nl

Engelse versie online beschikbaar

Development and Well-Being Assessment (DAWBA)

5 – 16 jaar

Ouders

Leerkracht

ADHD (IRR) > .8

Online versie beschikbaar

*Voor een aantal van deze instrumenten is een opleiding vereist. Raadpleeg hiervoor het betreffende instrument en eventuele handleiding.Richtvragen telefonisch interview leerkracht

Naast het bevragen van de ADHD-symptomen is het belangrijk om het functioneren in de school na te vragen, met aandacht voor positieve naast moeilijke aspecten.

 • Hoe gaat het met deze leerling (positief en negatief)?
  • op motorisch gebied (fijne/ grove motoriek)
  • op leergebied (taal/ wiskunde/ instuderen/ huiswerk)
  • op emotioneel gebied (stemming, angst, boosheid, …)
  • op sociaal gebied
   • positie in de klas: leidersfiguur, op de achtergrond, clown, geplaagd, plager, populair, enz.
   • vrienden op school
  • op gebied van gedrag (gehoorzaamheid, hulpvaardigheid, beleefdheid, vriendelijkheid, conflicten, enz.)
 • Zijn de aandachtsproblemen meer zichtbaar op bepaalde momenten van de dag (voormiddag/ middag/ namiddag)
 • Vindt U dat de (eventuele) aandachts- en/of hyperactiviteitsproblemen groter zijn dan bij de andere leerlingen? Valt deze jongere daarin op?
 • Werden er al bijzondere maatregelen getroffen voor deze leerling
  • Om te helpen?
  • Als sanctie?
 • Welke hulp heeft deze jongere volgens U nodig?
 • Zijn er andere dingen die U nuttig vindt om ons te laten weten?