Onderzoeken op indicatie

Wanneer er aanwijzingen zijn voor medische, cognitieve, emotionele of psychomotorische problemen, kan voor elk van deze domeinen specifiek verder diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden.3 Deze onderzoeken bieden tevens een nieuw observatiemoment, dat kan meegenomen worden in de ruimere ADHD-diagnostiek. 

Gegevens verzameld uit deze onderzoeken kunnen differentiaal-diagnostische informatie bieden en/of comorbiditeiten aan het licht brengen.  De indicaties voor medischcognitiefsociaal-emotioneel en psychomotorisch onderzoek worden kort toegelicht.