Familieanamnese

Familieanamnese


Aangezien erfelijkheid een grote rol speelt bij ADHD, is het ook belangrijk om in kaart te brengen of er zich bij andere gezins- of familieleden ADHD-kenmerken of geassocieerde problemen zoals andere psychische of (neuro)psychiatrische klachten voordoen. Dit in kaart brengen is ook belangrijk om de draagkracht van het gezin in te schatten. Tot slot zijn er enkele aandoeningen die een relatieve contra-indicatie zijn voor eventuele medicatie. Er dient dan nog voorzichtiger afgewogen te worden of medicatie echt nodig is.

Hieronder kan je enkele richtvragen terugvinden ter inspiratie bij een vermoeden van ADHD.

 • Ziet u overeenkomsten in gedrag/karakter tussen jezelf, andere familieleden en uw kind? Op wie lijkt hij/zij het meest ?
 • Is er een familielid met (vermoeden van) de diagnose ADHD?
 • Is er een familielid met één van onderstaande aandoeningen of problematieken?
  • Leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, andere)
  • Leerproblemen in het verleden
  • Agressieregulatieproblemen
  • Middelenmisbruik
  • Autisme Spectrum Stoornis
  • Antisociaal gedrag, delinquent gedrag
 • Is er een familielid met een relatieve contra-indicatie voor medicatie bij het kind:
  • Hartritmestoornissen
  • Tics
  • Epilepsie
  • Schildklieraandoening
  • Bipolaire stoornis
  • Psychotische stoornis