DSM-5 criteria

De diagnose bestaat uit het vaststellen van:


  1. ADHD-symptomen die inconsistent zijn met het ontwikkelingsniveau van het kind

  2. Aanvang, duur, pervasiviteit

  3. Impact functioneren

  4. Uitsluiten van verklarende pathologie

  5. Presentatiebeeld en ernst


Alle bevindingen uit het bevragen van bovenstaande criteria kunnen samengevat worden in onderstaande tabel. Enkel indien aan alle vereisten is voldaan kan een diagnose ADHD gesteld worden.7 Indien een situatie ernstig is en het beeld lijkt op ADHD, maar er wordt niet helemaal voldaan aan de criteria, dan kan eventueel een diagnose “ADHD, niet anders omschreven” worden toegepast, indien de noodzaak tot behandeling zich toch opdringt.


CRITERIUMVEREISTEAANWEZIG
1. Aandachtsproblemen≥ 6/9 (vanaf 17jaar 5/9)
2. Hyperactiviteit-impulsiviteit≥ 6/9 (vanaf 17jaar 5/9)
3. Disproportioneelniet consistent met het ontwikkelingsniveau
4. Duur≥ 6 maanden
5. Aanvangmeerdere symptomen voor 12 jaar
6. Pervasiefmeerdere symptomen in meerdere contexten (school/thuis/vrije tijd)
7. Impact op functionerenimpact op school
impact in gezin
impact op relaties
impact op vrije tijd
impact op zelfbeeld
8. Niet in kader van en beter verklaarbaar door andere pathologie (differentiaaldiagnose)medical mimics (omkeerbare somatische verklaring)
andere ontwikkelingsstoornis
ander psychiatrisch beeld
9. PresentatiebeeldGECOMBINEERD BEELD (1+2+…+8)
OVERWEGEND ONOPLETTEND (1+3+..+8)
OVERWEGEND HYPERACTIEF-IMPULSIEF (2+3+..+8)
10. ErnstLicht
Matig
Ernstig
Besluit